SẢN PHẨM

Đầm Gile Dáng Dài

1,300,000 VNĐ
50%
Đầm Midi Xoè Xếp Li Đều

Đầm Midi Xoè Xếp Li Đều

650,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ
50%
Đầm Ôm A Đuôi Cá Đai Rời

Đầm Ôm A Đuôi Cá Đai Rời

575,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ
50%
Đầm Ôm Midi Đuôi Cá Rút Nhún - Hồng
50%
Đầm Ôm Midi Đuôi Cá Rút Nhún - Xanh

Đầm Ôm Midi Đuôi Cá Rút Nhún - Xanh

625,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ
50%
Đầm Xoè Lưới Can Ren Thang - Đen

Đầm Xoè Lưới Can Ren Thang - Đen

650,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ
50%
Đầm Xoè Tay Lỡ Cúc Trai

Đầm Xoè Tay Lỡ Cúc Trai

650,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ
50%
Đầm Gile Xếp Li Đều - Đen

Đầm Gile Xếp Li Đều - Đen

650,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ
50%
Đầm Gile Xếp Li Đều - Trắng

Đầm Gile Xếp Li Đều - Trắng

650,000 VNĐ
1,300,000 VNĐ

ÁO

30%
Áo len cổ tim dài tay - Trắng

Áo len cổ tim dài tay - Trắng

437,500 VNĐ
625,000 VNĐ
30%
Áo len cổ tim dài tay - Đen

Áo len cổ tim dài tay - Đen

437,500 VNĐ
625,000 VNĐ
30%
Áo len cổ tim dài tay - Ghi

Áo len cổ tim dài tay - Ghi

437,500 VNĐ
625,000 VNĐ
50%
Áo Suông Can Bèo - Hồng

Áo Suông Can Bèo - Hồng

312,500 VNĐ
625,000 VNĐ
50%
Áo Suông Can Bèo - Xanh

Áo Suông Can Bèo - Xanh

312,500 VNĐ
625,000 VNĐ
50%
Áo Suông Can Bèo - Vàng

Áo Suông Can Bèo - Vàng

312,500 VNĐ
625,000 VNĐ
50%
Áo Suông Tay Bồng

Áo Suông Tay Bồng

312,500 VNĐ
625,000 VNĐ
30%
Áo Suông Cổ Vuông - V

Áo Suông Cổ Vuông - V

437,500 VNĐ
625,000 VNĐ
30%
Áo Kẻ Cổ Nhún Bèo

Áo Kẻ Cổ Nhún Bèo

437,500 VNĐ
625,000 VNĐ
30%
Áo Sơ Mi Cổ Dây Nơ - H

Áo Sơ Mi Cổ Dây Nơ - H

437,500 VNĐ
625,000 VNĐ

CHÂN VÁY

40%
Chân Váy Tweed Tua Rua

Chân Váy Tweed Tua Rua

375,000 VNĐ
625,000 VNĐ
40%
Chân Váy Mini Kẹp Dây

Chân Váy Mini Kẹp Dây

390,000 VNĐ
650,000 VNĐ
40%
Chân Váy Midi Buộc Vạt - Cn

Chân Váy Midi Buộc Vạt - Cn

390,000 VNĐ
650,000 VNĐ
40%
Chân Váy Mini Cúc Trước - V

Chân Váy Mini Cúc Trước - V

375,000 VNĐ
625,000 VNĐ
40%
Chân Váy Xoè Hoa - Đ

Chân Váy Xoè Hoa - Đ

375,000 VNĐ
625,000 VNĐ
40%
Chân Váy Xoè Bèo Lệch - Tr

Chân Váy Xoè Bèo Lệch - Tr

390,000 VNĐ
650,000 VNĐ
40%
Chân Váy A Xếp Li - G

Chân Váy A Xếp Li - G

390,000 VNĐ
650,000 VNĐ
40%
Chân Váy A Xếp Li - V

Chân Váy A Xếp Li - V

351,000 VNĐ
585,000 VNĐ
40%
Chân Váy Xoè Hoa - V

Chân Váy Xoè Hoa - V

375,000 VNĐ
625,000 VNĐ
40%
Chân Váy Xoè Xếp Li Lệch - D

Chân Váy Xoè Xếp Li Lệch - D

390,000 VNĐ
650,000 VNĐ

QUẦN

45%
Quần Tweed Lửng Xẻ Gấu

Quần Tweed Lửng Xẻ Gấu

426,250 VNĐ
775,000 VNĐ
45%
Quần Dài Lật Gấu Đ

Quần Dài Lật Gấu Đ

412,500 VNĐ
750,000 VNĐ
45%
Quần Dài Lật Gấu Tr

Quần Dài Lật Gấu Tr

412,500 VNĐ
750,000 VNĐ
45%
Quần Dài Lật Gấu Tt

Quần Dài Lật Gấu Tt

426,250 VNĐ
775,000 VNĐ
45%
Quần Dài Xẻ Gấu - Đen

Quần Dài Xẻ Gấu - Đen

412,500 VNĐ
750,000 VNĐ
45%
Quần Dài Xẻ Gấu - Trắng

Quần Dài Xẻ Gấu - Trắng

412,500 VNĐ
750,000 VNĐ
45%
Quần Cullote Xẻ Gấu - G

Quần Cullote Xẻ Gấu - G

412,500 VNĐ
750,000 VNĐ
45%
Quần Cullote Lơ Vê Gấu - Đ

Quần Cullote Lơ Vê Gấu - Đ

412,500 VNĐ
750,000 VNĐ
45%
Quần Dài Ống Loe - Đ

Quần Dài Ống Loe - Đ

412,500 VNĐ
750,000 VNĐ
45%
Quần Sóc Túi Chéo - Đ

Quần Sóc Túi Chéo - Đ

412,500 VNĐ
750,000 VNĐ